Χρώμα

Το πρώτο βιομηχανικό χρώμα κατασκευάστηκε από την Wisconsin Paint Manufacturing Company, το πρώτο που κατασκευάστηκε ποτέ στο Wisconsin, για να συναντήσει την αποφασιστική απαίτηση ενός σημαντικού κατασκευαστή μηχανών εσωτερικής καύσης. Το πρόβλημα που προέκυψε ήταν από τα δυσκολότερα, καθώς κανένα υπάρχον χρώμα δεν ήταν κατάλληλο, γεγονός που εμπόδιζε σοβαρά την παραγωγή των μηχανών. Ένα εντελώς καινούργιο και διαφορετικό χρώμα έπρεπε να ‘εφευρεθεί’ και χρειάστηκε χρόνο, υπομονή και απόλυτη πίστη σε μια καινούργια σκέψη. Το προϊόν που κατασκευάστηκε από τα εργαστήρια της Wisconsin Paint Manufacturing Company απέδειξε πόσο εντελώς δικαιολογημένη αυτή η πίστη ήταν, καθώς ολοκλήρωσαν το έργο. Πληρούσε τις προϋποθέσεις, όσο κανένα άλλο βιομηχανικό χρώμα που είχε κατασκευαστεί πιο πριν και επιβίωσε στο ιδιαίτερο αφιλόξενο περιβάλλον της αίτησης του κατασκευαστή μηχανών εσωτερικής καύσης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτός ο κατασκευαστής μηχανών, ακόμη μεγαλύτερος και με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία πλέον σήμερα, διατηρώντας τα αποφασιστικά του αιτήματα, εξακολουθεί να εφοδιάζεται από την Hentzen Coatings.

Κατόπιν, προέκυψε ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανικών πελατών με συνεχώς αυξανόμενα νούμερα και τόσο η ανάπτυξη της παραγωγής, όσο και οι εγκαταστάσεις ερευνών επεκτάθηκαν σε ένα πολύ μεγαλύτερο κτίριο στην North Richards Street στο Milwaukee. Το ξεκίνημα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου επιτάχυνε την τεχνολογική ανάπτυξη με αποτέλεσμα η Hentzen να κατασκευάζει περισσότερα είδη και μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων για ιδιώτες, αλλά και για στρατιωτική χρήση. Επιβεβαίωση του επιτεύγματος της Hentzen ήταν το βραβείο του Αμερικάνικου Στρατού που απονεμήθηκε στην Wisconsin Paint Manufacturing Company το 1944 για την εξέχουσα συνεισφορά της. Αυτό υπήρξε το ένα από τα δύο μόνον βραβεία που απονεμήθηκαν από το στρατό στα μέλη της βιομηχανίας χρωμάτων για την ανάπτυξη και παραγωγή τους στην διάρκεια της αμυντικής προσπάθειας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα επόμενα χρόνια μετά τον πόλεμο, η έρευνα εξακολούθησε να προχωρά και τα χρώματα εξελίσσονταν. Τα χημικά συνθετικά θεωρήθηκαν το υψηλότερο σημείο του επιτεύγματος και γρήγορα έγιναν υψίπεδο σε μια συνεχής εξαπλωμένη πρόοδο, στο πεδίο των βιομηχανικών απαιτήσεων, όπου οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακριβείς, ταχύτατες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικές. Οι απαιτήσεις των πελατών καθώς και η ανάπτυξη στην δεκαετία του ’50 έγιναν η αιτία που ανάγκασε την Hentzen να οικοδομήσει και να μετακομίσει το 1960 σε καινούργιες εγκαταστάσεις στην 6937 West Mill Road στο Milwaukee περιοχή της τέχνης των χρωμάτων. Συνεχίζοντας αυτή την ταχύτατη εξάπλωση της χημικής τεχνολογίας η Wisconsin Paint Manufacturing Company έγινε εθνικά αναγνωρισμένος ηγέτης στα εξειδικευμένα συστήματα χρωμάτων και οι πελάτες της αυξήθηκαν ανάλογα. Αυτή η αναγνώριση ζευγάρωσε με την εξάπλωση των πελατών της με μια γεωγραφική ποικιλία επιφέροντας τελικά την υιοθεσία του ονόματος Hentzen Chemical Coatings το 1967, το οποίο εξευγενίστηκε στην συνέχεια το 1982 σε Hentzen Coatings.

Η Hentzen Coatings στην 6937 West Mill Road στο Milwaukee επεκτάθηκε από τότε, με την προσθήκη νέων εγκαταστάσεων που ολοκληρώθηκαν το 2001.