Εφαρμογές

Η “Auto Color Design” έχει εξειδικευτεί στις βαφές οχημάτων, αεροσκαφών, και ειδικών μεταλλικών τεμαχίων με χρώματα C.A.R.C. , επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Παρακάτω αναφέρονται εφαρμογές που έχουμε εκτελέσει με μεγάλη επιτυχία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ C.A.R.C.

ΒΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • DOD-P-15328D
 • MIL-P-53022B
 • MIL-C-53039A (ME)
 • MIL-C-46168D (ME)

ΒΑΦΕΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ & ΑΡΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ

 • DOD-P-15328D
 • MIL-P-53022B
 • MIL-C-53039A (ME)
 • MIL-C-46168D (ME)

ΒΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

 • DOD-P-15328D
 • MIL-P-53022B
 • MIL-C-53039A (ME)
 • MIL-C-46168D (ME)

ΒΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 • DOD-P-15328D
 • MIL-P-53022B
 • MIL-C-53039A (ME)
 • MIL-C-46168D (ME)

ΒΑΦΕΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

 • DOD-P-15328D
 • MIL-P-53022B
 • MIL-C-53039A (ME)
 • MIL-C-46168D (ME)

ΒΑΦΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 • MIL-PRF-85285 (Type I, II)

ΒΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ :MIL-P-53022B
 • MIL-C-53039A(ME)

ΒΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΝΥΛΙΩΝ

 • MIL-DTL-64159 Type I CARC
 • MIL-DTL-64159 Type II CARC

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι εφαρμογές βαφών C.A.R.C. είναι μία απαιτητική διαδικασία που προϋποθέτει την άριστη γνώση του αντικειμένου και την αυστηρή τήρηση κανόνων ελέγχου ποιότητας.

Γενικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι είναι απολύτως εξειδικευμένη και πρέπει να λαμβάνει χώρα σε απολύτως ελεγχόμενες και αυστηρά προκαθορισμένες και σταθερές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας.

Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα κάτω από μέτρα υψηλής προστασίας.

Στις εγκαταστάσεις μας, στους τελευταίας τεχνολογίας φούρνους βαφής που διαθέτουμε, και με το ειδικευμένο προσωπικό μας, πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τηρώντας τις προδιαγραφές και εκτελώντας τους απαραίτητους ελέγχους που αυτές ορίζουν.